Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Werth-Holz wciąż pod kreską (www.pb.pl, 16.11.2010)

Po dziewięciu miesiącach tego roku spółka ma 1,38 mln zł straty netto. To o połowę mniej, niż przed rokiem.

Po trzech kwartałach 2010 roku obroty Werth-Holz wzrosły do 18,4 mln zł, czyli o 41% więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Wynik EBITDA był minimalnie dodatni (123 tys,.zł), wobec 1,089 mln zł straty przed rokiem.

- Mimo iż znacząco zwiększamy sprzedaż na kluczowych dla nas rynkach, osiągnięte w trzecim kwartale tego roku poziomy obrotu jeszcze nie wystarczyły dla osiągnięcia progu rentowności w tym tradycyjnie najsłabszym dla Spółki okresie. Jeżeli dodamy znaczące wzmocnienie się złotego względem euro osiągnięty wynik nie jest zaskoczeniem. Warto zauważyć, iż gdyby nasz średni kurs wymiany EUR/PLN utrzymał się na tym samym poziomie co w zeszłym roku Spółka osiągnęłaby za pierwsze 9 miesięcy roku 2010 rentowność netto mimo nadal niskiego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych. Mając na uwadze oczekiwany przez nas bardzo silny wzrost sprzedaży w IV kwartale a także w całym roku 2011 pozytywnie oceniam dalsze perspektywy rozwoju spółki - mówi Jarosław Gniadek, członek zarządu Werth-Holz.

KZ
www.pb.pl