Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Akcjonariusze

Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna akcji Nominalna wartość posiadanych akcji Procent posiadanych głosów
Cantrolelle Limited 31 482 612 0,10 zł 3 148 261,20 zł 36,96%
Grassalen Investment Limited 27 723 764 0,10 zł 2 772 376,40 zł 32,55%
Sovereign Capital S.A. 16 413 446 0,10 zł 1 641 344,60 zł 19,27%
JC WIBO NV 4 350 000 0,10 zł 435 000,00 zł 5,11%
Jarosław Gniadek 3 658 849 0,10 zł 365 884,90 zł 4,30%
Pozostali 1 555 329 0,10 zł 155 532,90 zł 1,82%
Razem 85 184 000 0,10 zł 8 518 400,00 zł 100,0%