Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Akcjonariusze

Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji   Wartość nominalna akcji   Nominalna wartość posiadanych akcji   Procent posiadanych głosów
Sovereign Capital S.A. 16 789 891          0,10 zł      1 678 989,10 zł   31,80%
Cantrolelle Limited 15 590 612          0,10 zł      1 559 061,20 zł   29,53%
Grassalen Investment Limited 12 723 764          0,10 zł      1 272 376,40 zł   24,10%
Jarosław Gniadek 2 866 849          0,10 zł         286 684,90 zł   5,43%
JC WIBO NV 4 350 000          0,10 zł         435 000,00 zł   8,24%
Pozostali 478 884          0,10 zł           47 888,40 zł   0,90%
 Razem 52 800 000          0,10 zł      5 280 000,00 zł   100%