Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 4/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – przerwa w obradach

26.02.2015

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 6 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 lutego 2015 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Treść uchwał podjętych w dniu 25 lutego 2015 roku została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd informuje, iż obrady zostaną wznowione w dniu 26 lutego 2015 roku o godzinie 14:30.

Uchwały podjęte dnia 25 lutego 2015 r.