Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 8/2015 z dnia 5 marca 2015 r. - Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 do 30.09.2014

05.03.2015

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:

- Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 r.  
- Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu Werth-Holz SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 r.
- 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta