Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 9/2015 z dnia 15 maja 2015 r. - Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2014/2015

15.05.2015

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.

Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2014/2015

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

15.05.2015

Jarosław Gniadek

Członek Zarządu

 

15.05.2015

Renata Białek

Członek Zarządu