Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2017


 • Raport bieżący 13/2017 - Życiorys zawodowy członka rady nadzorczej

  14.08.2017

  Raport bieżący 13/2017 - Życiorys zawodowy członka rady nadzorczej Treść raportu: W nawiązaniu do komunikatu 11/2017 z dnia 19.05.2017 r. Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Andreasa Madeja powołanego przez NWZA w dniu 19.05.2017 r. do rady nadzorczej ... więcej

 • Raport 12/2017 - Raport okresowy za III kwartał 2016/2017

  14.08.2017

  Raport 12/2017 - Raport okresowy za III kwartał 2016/2017 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 obejmujący okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 ... więcej

 • Raport bieżący 11/2017 z dnia 19 maja 2017 r. – Powołanie członka rady nadzorczej

  19.05.2017

  Raport bieżący 11/2017 z dnia 19 maja 2017 r.  – Powołanie członka rady nadzorczej Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż NWZA spółki w dniu 19 maja 2017 roku powołało pana Andreasa Madeja na członka rady nadzorczej Spółki z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Ponieważ Spółka nie otrzymała jeszcze informacji określonych w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka, informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie gdy Spółka otrzyma je od nowo powołanego członka ... więcej

 • Raport bieżący 10/2017 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2017 r.

  19.05.2017

  Raport bieżący 10/2017 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2017 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 19 maja 2017 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... więcej

 • Raport bieżący 9/2017 z dnia 19 maja 2017 r. - Rezygnacja osoby nadzorującej

  19.05.2017

  Raport bieżący 9/2017 z dnia 19 maja 2017 r. - Rezygnacja osoby nadzorującej

  Treść Raportu:
  Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację pana Thomasa Madeja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki z dniem 30 lipca 2017 roku.

  Jako powód swojej rezygnacji pan Thomas Madej podał ograniczenia czasowe związane z innymi obowiązkami zawodowymi oraz ograniczenia związane z jego miejscem zamieszkania (Niemcy), które uniemożliwiają mu czynny udział w pracach rady nadzorczej Spółki.

  ... więcej