Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2018


 • Raport 11/2018 - Raport okresowy za IV kwartał 2017/2018

  14.11.2018

  Raport 11/2018 - Raport okresowy za IV kwartał 2017/2018

  Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.
  ... więcej

 • Raport 10/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 obejmującym okres 01.10.2018r. – 30.09.2019r.

  14.11.2018

  Raport bieżący 10/2018 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 obejmującym okres 01.10.2018r. – 30.09.2019r. Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2018/2019 obejmującym okres 01.10.2018r. – ... więcej

 • Raport 9/2018 - Raport okresowy za III kwartał 2017/2018

  14.08.2018

  Raport 9/2018 - Raport okresowy za III kwartał 2017/2018

  Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.06.2018 r.
  ... więcej

 • Raport 8/2018 - Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w statucie Spółki

  25.05.2018

  Raport 8/2018 - Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w statucie Spółki

  Treść raportu:
  Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji w dniu 20.04.2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki podjętych uchwałami 7,8,9,10,11 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.05.2017 r., o których Spółka informowała raportem bieżącym 10/2017. W efekcie do rejestru KRS zostało wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 158.400 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) złotych w drodze emisji 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości emisyjnej 0,10 zł na jedną akcję. Po rejestracji zmiany, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.438.400,00 zł i jest podzielony na 54.384.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Struktura akcji po rejestracji podwyższenia przedstawia się następująco: 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 43.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.584.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze realizacji postanowień uchwały nr 10 podjętej na NWZA Spółki w dniu 19.05.2017 r - zgodnie z tą uchwałą akcje serii E objęte zostały przez członka zarządu Spółki Panią Renatę Białek.
  ... więcej

 • Raport 7/2018 - Raport okresowy za II kwartał 2017/2018

  15.05.2018

  Raport 7/2018 - Raport okresowy za II kwartał 2017/2018

  Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.
  ... więcej