Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2018


 • Raport bieżący 6/2018 - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29 marca 2018 r.

  29.03.2018

  Raport bieżący 6/2018 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2018 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 marca 2018 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wszystkie planowane uchwały zostały podjęte. Nie zgłoszono sprzeciwów do ... więcej

 • Raport bieżący 5/2018 - Życiorys zawodowy członka zarządu

  19.03.2018

  Raport bieżący 5/2018 - Życiorys zawodowy członka zarządu Treść raportu: W nawiązaniu do komunikatu 4/2018 z dnia 13.03.2018 r. Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Sławomira Połetka powołanego przez radę nadzorczą w dniu 13.03.2018 r. do zarządu ... więcej

 • Raport 4/2018 - Powołanie członka zarządu

  13.03.2018

  Raport 4/2018 z dnia 13.03.2018 r. - Powołanie członka zarządu

  Treść Raportu:
  Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13.03.2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Sławomira Połetka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

  Życiorys członka zarządu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu go przez Spółkę. ... więcej

 • Raport 3/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

  03.03.2018

  Raport 3/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2018 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: ... więcej

 • Raport 2/2018 - Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

  28.02.2018

  Raport 2/2018 - Raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2016 r do dnia 30.09.2017 ... więcej