Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 11/2018 - Raport okresowy za IV kwartał 2017/2018

14.11.2018

Raport 11/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.


Temat:
Raport okresowy za IV kwartał 2017/2018

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.

raport za IV kwartał 2017/2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
 

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Sławomir

Połetek

Członek Zarządu