Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2019


 • Raport bieżący 21/2019 z dnia 18.12.2019 - Powołanie zarządu na 3-letnią kadencję

  21.12.2019

  Raport 21/2019 - Powołanie zarządu na 3-letnią kadencję Treść raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17.12.2019 roku podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich trzech członków zarządu w osobie Pana Jarosława Gniadka – Prezesa Zarządu, Pana Sławomira Połetka – Członka Zarządu i Pana Kamila Drewieckiego – Członka Zarządu oraz powołała na nową 3 letnią kadencję Pana Jarosława Gniadka na funkcję Prezesa Zarządu i Pana Kamila Drewieckiego na funkcję członka zarządu Spółki. ... więcej

 • Raport bieżący 20/2019 - Powołanie członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

  22.11.2019

  Raport bieżący 20/2019 - Powołanie członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż NWZA spółki w dniu 22 listopada 2019 r. odwołało z Rady Nadzorczej Pana Andreasa Madeja, Pana Krzysztofa Pełkę, Panią Katarzynę Gniadek, Pana Iwo Gabrysiaka, Pana Ryszarda Pinkera i Pana Steffena Zimnego. Jednoczenie na nową 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej trwającą do dnia 22 listopada 2022 r., NWZA powołało czterech członków: Pana Andreasa Madeja, Pana  Krzysztofa Pełkę, Panią Katarzynę Gniadek, Pana Tadeusza Kościuka. Dodatkowo stosownie do § 14 ust. 5 i 6 Statutu pełnomocnik Sovereign Capital jako Akcjonariusza Uprawnionego złożył na ręce przewodniczącego NWZA oświadczenie Zarządu Sovereign Capital o powołaniu na Mianowanych Członków Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. następujących osób: Pana Steffena Zimnego i Pana Ryszarda Pinkera.  Zaktualizowane życiorysy członków rady nadzorczej zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie gdy Spółka otrzyma je od wszystkich nowo powołanych członków ... więcej

 • Raport bieżący 19/2019 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 listopada 2019 r.

  22.11.2019

  Raport bieżący 19/2019 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 listopada 2019 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 22 listopada 2019 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ... więcej

 • Raport bieżący 18/2019 - Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych

  15.11.2019

  Raport 18/2019 - Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka podpisała z Morison Finansista Audit Sp. z o.o. umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2018/2019, który zaczął się w dniu 01.10.2018 r i skończył się 30.09.2019 ... więcej

 • Raport 17/2019 - Raport okresowy za IV kwartał 2018/2019

  15.11.2019

  Raport 17/2019 - Raport okresowy za IV kwartał 2018/2019 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 ... więcej