Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2019


 • Raport 14/2019 - Raport okresowy za III kwartał 2018/2019

  14.08.2019

  Raport 14/2019 - Raport okresowy za III kwartał 2018/2019 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.06.2019 ... więcej

 • Raport bieżący 13/2019- Powołanie osoby nadzorującej

  15.05.2019

  Raport bieżący 13/2019- Powołanie osoby nadzorującej Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuję, iż otrzymał od spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz”) oświadczenie, iż z dniem 11.04.2019 r. Uprawniony Akcjonariusz na podstawie par. 14 ust. 6 Statutu spółki Werth-Holz S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. Pana Steffana Zimnego. Życiorys Członka Rady Nadzorczej zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu go przez ... więcej

 • Raport bieżący 12/2019- Rezygnacja osoby nadzorującej

  15.05.2019

  Raport bieżący 12/2019- Rezygnacja osoby nadzorującej Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuję, iż otrzymał rezygnację z dniem 10.04.2019 r. pana Grzegorza Kidybińskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ... więcej

 • Raport bieżący 11/2019 - Raport okresowy za II kwartał 2018/2019

  15.05.2019

  Raport bieżący 11/2019 - Raport okresowy za II kwartał 2018/2019 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 ... więcej

 • Raport bieżący 10/2019 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2019 r.

  30.03.2019

  Raport bieżący 10/2019 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2019 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 marca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... więcej