Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2019


 • Raport bieżący 11/2019 - Raport okresowy za II kwartał 2018/2019

  15.05.2019

  Raport bieżący 11/2019 - Raport okresowy za II kwartał 2018/2019 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 ... więcej

 • Raport bieżący 10/2019 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2019 r.

  30.03.2019

  Raport bieżący 10/2019 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2019 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 marca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... więcej

 • Raport bieżący 9/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2019 r.

  01.03.2019

  Raport bieżący 9/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2019 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ... więcej

 • Raport bieżący 8/2019 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

  28.02.2019

  Raport bieżący 8/2019 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2017 r do dnia 30.09.2019 ... więcej

 • Raport bieżący 7/2019 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

  28.02.2019

  Raport bieżący 7/2019 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2017 r do dnia 30.09.2018 ... więcej