Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2019


 • Raport bieżący 6/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Werth-Holz S.A. za rok 2017/2018

  25.02.2019

  Raport bieżący 6/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Werth-Holz S.A. za rok 2017/2018 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki za rok 2017/2018 (tj. za okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r) zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 lutego br. Termin publikacji ww. raportu był w raporcie bieżącym 10/2018 określony na 27 lutego ... więcej

 • Raport bieżący 5/2019 - Raport okresowy za I kwartał 2018/2019

  14.02.2019

  Raport bieżący 5/2019 - Raport okresowy za I kwartał 2018/2019 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 ... więcej

 • Raport bieżący 4/2019 - Życiorys zawodowy członka zarządu

  25.01.2019

  Raport bieżący 4/2019 - Życiorys zawodowy członka zarządu Treść raportu: W nawiązaniu do komunikatu 3/2019 z dnia 22.01.2019 r. Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Kamila Drewieckiego powołanego przez radę nadzorczą w dniu 21.01.2019 r. do zarządu ... więcej

 • Raport bieżący 3/2019 - Powołanie członka zarządu

  22.01.2019

  Raport bieżący 3/2019 z dnia 22.01.2019 r. - Powołanie członka zarządu Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21.01.2019 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Kamila Drewieckiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Życiorys Członka Zarządu zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu go przez ... więcej

 • Raport bieżący 2/2019 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych

  19.01.2019

  Raport bieżący 02/2019 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą rady nadzorczej z dnia 24.10.2018 r., Spółka podpisała umowę z Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na badanie sprawozdań finansowych za rok ... więcej