Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2019


 • Raport bieżący 16/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres 01.10.2019r. – 30.09.2020r.

  26.10.2019

  Raport bieżący 16/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres 01.10.2019r. – 30.09.2020r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres 01.10.2019r. – ... więcej

 • Raport bieżący 15/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.

  26.10.2019

  Raport bieżący 15/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ... więcej

 • Raport 14/2019 - Raport okresowy za III kwartał 2018/2019

  14.08.2019

  Raport 14/2019 - Raport okresowy za III kwartał 2018/2019 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.06.2019 ... więcej

 • Raport bieżący 13/2019- Powołanie osoby nadzorującej

  15.05.2019

  Raport bieżący 13/2019- Powołanie osoby nadzorującej Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuję, iż otrzymał od spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Uprawniony Akcjonariusz”) oświadczenie, iż z dniem 11.04.2019 r. Uprawniony Akcjonariusz na podstawie par. 14 ust. 6 Statutu spółki Werth-Holz S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. Pana Steffana Zimnego. Życiorys Członka Rady Nadzorczej zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości po otrzymaniu go przez ... więcej

 • Raport bieżący 12/2019- Rezygnacja osoby nadzorującej

  15.05.2019

  Raport bieżący 12/2019- Rezygnacja osoby nadzorującej Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuję, iż otrzymał rezygnację z dniem 10.04.2019 r. pana Grzegorza Kidybińskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ... więcej