Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 16/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres 01.10.2019r. – 30.09.2020r.

26.10.2019

Raport bieżący 16/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres 01.10.2019r. – 30.09.2020r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2019/2020 obejmującym okres 01.10.2019r. – 30.09.2020r.:

Raport kwartalny za I kwartał 2019/2020 –  14 lutego 2020 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2019/2020 – 15 maja 2020 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy 2018/2019 (obejmujący okres 01.10.2018r. – 30.09.2019r) – 21 lutego 2020 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2019/2020  - 14 sierpnia 2020 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2019/2020 - 14 listopada 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Kamil

Drewiecki

Członek Zarządu