Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport 14/2020 - Życiorys zawodowy członka zarządu

  29.08.2020

  Raport bieżący 14/2020 - Życiorys zawodowy członka zarządu Treść raportu: W nawiązaniu do komunikatu 11/2020 z dnia 21.06.2020 r. Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Dariusza Olczykowskiego powołanego przez radę nadzorczą w dniu 21.06.2021 r. w skład zarządu Spółki.

  ... więcej

 • Raport 13/2020 - Raport okresowy za III kwartał 2019/2020

  19.08.2020

  Raport 13/2020 - Raport okresowy za III kwartał 2109/2020 Treść raportu Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

  ... więcej

 • Raport 12/2020 - Zmiana animatora dla akcji Spółki

  03.08.2020

  Raport 12/2020 - Zmiana animatora dla akcji Spółki Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem współpracy z dniem 31 lipca 2020 r., z dotychczasowemu animatorem rynku Copernicus Securities S.A., funkcję animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w ... więcej

 • Raport 11/2020 - Powołanie członka zarządu

  21.06.2020

  Raport 11/2020 - Powołanie członka zarządu Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 lipca 2020 r. pana Dariusza Olczykowskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

  ... więcej

 • Raport 10/2020 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 r.

  11.06.2020

  Raport 10/2010 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2020 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 czerwca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ... więcej