Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport 9/2020 - Raport okresowy za II kwartał 2019/2020

  09.06.2020

  Raport 9/2020 - Raport okresowy za I kwartał 2019/2020 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 ... więcej

 • Raport 8/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r.

  13.05.2020

  Raport 8/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r.

  Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

  Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:  

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

  ... więcej

 • Raport bieżący - Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za II kwartał roku 2019/2020

  12.05.2020

  Raport 7/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za II kwartał roku 2019/2020 Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, że podjął decyzję o zmianie daty przekazania kwartalnego raportu finansowego za II kwartał 2020 roku (okres od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 26 października 2019 roku. Kwartalny raport finansowy za II kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 9 czerwca 2020 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 26 października 2019 roku, termin przekazania raportu okresowego za II kwartał 2020 roku został początkowo wyznaczony na dzień 15 maja 2020 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 roku przekazane raportem bieżącym 16/2019 z dnia 26 października 2019 roku nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów ... więcej

 • Raport 6/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.

  24.03.2020

  Raport bieżący 6/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r. Treść komunikatu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku na godzinę 11:00 w Warszawie ("Zgromadzenie"). Przyczyną uzasadniającą odwołanie Zgromadzenia jest ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-2 oraz dalszych obostrzeń w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób, wprowadzonych przez Rząd RP od dnia 25.03.2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) zostanie ustalony niezwłocznie po ustaniu stanu epidemicznego, a ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zostanie podane do publicznej wiadomości stosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ... więcej

 • Raport 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r.

  02.03.2020

  Raport 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem ... więcej