Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport 6/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.

  24.03.2020

  Raport bieżący 6/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r. Treść komunikatu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku na godzinę 11:00 w Warszawie ("Zgromadzenie"). Przyczyną uzasadniającą odwołanie Zgromadzenia jest ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-2 oraz dalszych obostrzeń w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób, wprowadzonych przez Rząd RP od dnia 25.03.2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) zostanie ustalony niezwłocznie po ustaniu stanu epidemicznego, a ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zostanie podane do publicznej wiadomości stosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ... więcej

 • Raport 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r.

  02.03.2020

  Raport 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem ... więcej

 • Raport 4/2020 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

  02.03.2020

  Raport bieżący 4/2020 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2018 r do dnia 30.09.2019 ... więcej

 • Raport 3/2020 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

  02.03.2020

  Raport bieżący 3/2020 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2018 r do dnia 30.09.2019 ... więcej

 • Raport 2/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2018/2019

  02.03.2020

  Raport 2/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2018/2019 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za rok 2019 (sprawozdania finansowego rocznego jednostkowego i ... więcej