Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport 16/2020 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

  20.09.2020

  Raport 16/2020 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Morison Finansista Audit Sp. z o.o. („Audytor”) do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2019/2020, który zaczął się w dniu 01.10.2019 r i skończy się 30.09.2020 r. Audytor jest firmą uprawnioną do wykonywania czynności rewizji finansowej, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 255 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.). Emitent informuje, że umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania jej ... więcej

 • Raport 15/2020 - W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta

  31.08.2020

  Raport 15/2020 - W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta Treść raportu: Zarząd Werth-Holz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał informację od spółki zależnej Emitenta Werth-Haus IBS Sp. z o.o. dotyczącą zarejestrowania zmiany nazwy spółki. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS, firma Werth-Haus IBS Sp. z o.o. będzie działać pod nazwą Werth-Holz Hausbau Sp. z ... więcej

 • Raport 14/2020 - Życiorys zawodowy członka zarządu

  29.08.2020

  Raport bieżący 14/2020 - Życiorys zawodowy członka zarządu Treść raportu: W nawiązaniu do komunikatu 11/2020 z dnia 21.06.2020 r. Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Dariusza Olczykowskiego powołanego przez radę nadzorczą w dniu 21.06.2021 r. w skład zarządu Spółki.

  ... więcej

 • Raport 13/2020 - Raport okresowy za III kwartał 2019/2020

  19.08.2020

  Raport 13/2020 - Raport okresowy za III kwartał 2109/2020 Treść raportu Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

  ... więcej

 • Raport 12/2020 - Zmiana animatora dla akcji Spółki

  03.08.2020

  Raport 12/2020 - Zmiana animatora dla akcji Spółki Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem współpracy z dniem 31 lipca 2020 r., z dotychczasowemu animatorem rynku Copernicus Securities S.A., funkcję animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w ... więcej