Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 13/2020 - Raport okresowy za III kwartał 2019/2020

19.08.2020

Raport 9/2020 - Raport okresowy za IIi kwartał 2019/2020

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

raport za III kwartał 2019/2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
 

 Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Kamil

Drewiecki

Członek Zarządu