Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 14/2020 - Życiorys zawodowy członka zarządu

29.08.2020

Raport bieżący 14/2020 - Życiorys zawodowy członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatu 11/2020 z dnia 21.06.2020 r. Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Dariusza Olczykowskiego powołanego przez radę nadzorczą w dniu 21.06.2021 r. w skład zarządu Spółki.

życiorys Pana Dariusza Olczykowskiego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
 

 Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Dariusz

Olczykowski

Członek Zarządu