Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 12/2020 - Zmiana animatora dla akcji Spółki

03.08.2020

Raport 12/2020 - Zmiana animatora dla akcji Spółki

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z zakończeniem współpracy z dniem 31 lipca 2020 r., z dotychczasowemu animatorem rynku Copernicus Securities S.A., funkcję animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Kamil

Drewiecki

Członek Zarządu