Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r.

  31.03.2021

  Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 31 marca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  ... więcej

 • Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.

  05.03.2021

  Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: ... więcej

 • Raport 9/2021 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

  28.02.2021

  Raport 9/2020 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 ... więcej

 • Raport 8/2021 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

  28.02.2021

  Raport 8/2020 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 ... więcej

 • Raport 7/2021- Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

  16.02.2021

  Raport 7/2021- Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka otrzymała umowę z dnia 13.01.2021 r. zwartą z Biurem Maklerskim BDM S.A. (Autoryzowanym Doradcą) w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Emitenta usługi mającej na celu wprowadzenie akcji serii D,E i F Werth-Holz Spółki Akcyjnej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ... więcej