Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport 19/2021 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmujący okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r.

  17.11.2021

  Raport 19/2021 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 obejmujący okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2021/2022 obejmującym okres 01.10.2021r. – 30.09.2022r.:

  ... więcej

 • Raport 18/2021 - Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021

  14.11.2021

  Raport 18/2021 - Raport okresowy za IV kwartał 2020/2021 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

  ... więcej

 • Raport 17/2021 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

  16.09.2021

    Raport 17/2021 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Morison Finansista Audit Sp. z o.o. („Audytor”) do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2020/2021, który zaczął się w dniu 01.10.2020 r i skończy się 30.09.2021 r. Audytor jest firmą uprawnioną do wykonywania czynności rewizji finansowej, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 255 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.). Emitent informuje, że umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania jej ... więcej

 • Raport 16/2021 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu

  17.08.2021

  Raport 16/2021 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 16.08.2021 r. rada nadzorcza oddelegowała Pana Andreasa Madeja do pełnienia funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A.

  ... więcej

 • Raport 15/2021 - Raport okresowy za III kwartał 2020/2021

  13.08.2021

  Raport 15/2021 - Raport okresowy za III kwartał 2020/2021 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

  ... więcej