Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport 9/2021 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

  28.02.2021

  Raport 9/2021 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 ... więcej

 • Raport 8/2021 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

  28.02.2021

  Raport 8/2021 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 ... więcej

 • Raport 7/2021- Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

  16.02.2021

  Raport 7/2021- Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka otrzymała umowę z dnia 13.01.2021 r. zwartą z Biurem Maklerskim BDM S.A. (Autoryzowanym Doradcą) w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Emitenta usługi mającej na celu wprowadzenie akcji serii D,E i F Werth-Holz Spółki Akcyjnej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ... więcej

 • Raport 6/2021- Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020

  16.02.2021

  Raport 6/2021- Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019/2020 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za rok 2019/2020 (sprawozdania finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego). Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 24 października 2020 r. termin publikacji raportu okresowego za rok 2019/2020 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) został wyznaczony na 19 lutego 2021 r. Nowy termin przekazania raportu okresowego za rok 2019/2020 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) zostaje ustalony na 28 lutego 2021 r. Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów ... więcej

 • Raport 5/2021 - Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej

  14.02.2021

  Raport 5/2021 - Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości otrzymane życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej Pana Andreasa Madeja, Pana Adalberta Madeja, Pana Nicholasa Fitzwilliams oraz Pana Tadeusza ... więcej