Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport 12/2021 - Raport okresowy za II kwartał 2020/2021

  15.05.2021

  Raport 12/2021 - Raport okresowy za II kwartał 2020/2021 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

  ... więcej

 • Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r.

  31.03.2021

  Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 31 marca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  ... więcej

 • Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.

  05.03.2021

  Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: ... więcej

 • Raport 9/2021 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

  28.02.2021

  Raport 9/2020 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 ... więcej

 • Raport 8/2021 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

  28.02.2021

  Raport 8/2020 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 ... więcej