Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport 14/2021 - Rezygnacja członka zarządu

  24.07.2021

  Raport 14/2021 - Rezygnacja członka zarządu Treść raportu:Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Dariusza Olczykowskiego z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A., Werth-Holz Sp. z o.o. oraz Werth-Holz Hausbau Sp. z o.o. z dniem 22 lipca 2021 roku.
  ... więcej

 • Raport 13/2021 - Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

  24.07.2021

  Raport 13/2021 - Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 09 czerwca 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 20 maja 2021 r. przez Sąd zmiany statutu Spółki. Zmianie uległ § 14 pkt 3 Statutu Spółki, który został zmieniony na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31.03.2021 r.

  ... więcej

 • Raport 12/2021 - Raport okresowy za II kwartał 2020/2021

  15.05.2021

  Raport 12/2021 - Raport okresowy za II kwartał 2020/2021 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

  ... więcej

 • Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r.

  31.03.2021

  Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 31 marca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  ... więcej

 • Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.

  05.03.2021

  Raport 10/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: ... więcej