Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r.

31.03.2021

Raport 11/2021 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 31 marca 2021 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wszystkie planowane uchwały zostały podjęte.

Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

treść uchwał podjętych na ZWZA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Dariusz

Olczykowski

Członek Zarządu