Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 14/2021 - Rezygnacja członka zarządu

24.07.2021

Raport 14/2021 - Rezygnacja członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Dariusza Olczykowskiego z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A., Werth-Holz Sp. z o.o. oraz Werth-Holz Hausbau Sp. z o.o. z dniem 22 lipca 2021 roku.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu