Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 17/2021 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

16.09.2021

Raport 17/2021 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Morison Finansista Audit Sp. z o.o. („Audytor”) do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2020/2021, który zaczął się w dniu 01.10.2020 r i skończy się 30.09.2021 r.

Audytor jest firmą uprawnioną do wykonywania czynności rewizji finansowej, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 255 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.)

Emitent informuje, że umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Andreas

Madej

p.o. Członka Zarządu