Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 9/2021 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

28.02.2021

Raport 9/2020 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2019 r do 30.09.2020 r.:

- Raport roczny skonsolidowany za rok 2019/2020;
- Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2019/2020;
- Sprawozdanie z działalności do sprawozdania skonsolidowanego 2019/2020;
- Opinię niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego skonsolidowanego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Dariusz

Olczykowski

Członek Zarządu