Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 5/2021 - Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej

14.02.2021

Raport 5/2021 - Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości otrzymane życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej Pana Andreasa Madeja, Pana Adalberta Madeja, Pana Nicholasa Fitzwilliams oraz Pana Tadeusza Kościuka.

życiorys Andreas Madej

życiorys Adalbert Madej

życiorys Nicholas Fitzwilliams

życiorys Tadeusz Kościuk

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Dariusz

Olczykowski

Członek Zarządu