Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2022


 • Raport 18/2022 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2022 r.

  10.12.2022

  Raport 18/2022 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2022 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 9 grudnia 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.     Treść uchwał podjętych na ... więcej

 • Raport 17/2022 - Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022

  14.11.2022

  Raport 17/2022 - Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 ... więcej

 • Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.

  11.11.2022

  Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ... więcej

 • Raport 15/2022 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023 obejmującym okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r.

  01.11.2022

  Raport 15/2022 -Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023 obejmujący okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2022/2023 obejmującym okres 01.10.2022r. – 30.09.2023r.:

  ... więcej

 • Raport 14/2022 - Rezygnacja członka zarządu

  23.09.2022

  Raport 14/2022 - Rezygnacja członka zarządu Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Macieja Porzucka z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A.Rezygnacja nastąpiła za ważnych powodów osobistych ze skutkiem na dzień 22 września 2022 roku.
  ... więcej