Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2022


 • Raport 8/2022 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2022 r.

  31.03.2022

  Raport 8/2022 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2022 r. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 31 marca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

  ... więcej

 • Raport 7/2022 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu

  24.03.2022

  Raport 7/2022 – Oddelegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu Treść raportu:
  Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że  rada nadzorcza oddelegowała na okres od 23.03.2022 r. do 31.05.2022 r. Pana Andreasa Madeja do pełnienia funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A.

  ... więcej

 • Raport 6/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r.

  04.03.2022

  Raport 6/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:   ... więcej

 • Raport 5/2022 - Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

  01.03.2022

  Raport 5/2022 - Opinia audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Treść Raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 28.02.2022, Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości opinię biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. ... więcej

 • Raport 4/2022 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

  28.02.2022

  Raport 4/2022 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2020 r do 30.09.2021 r.:

  ... więcej