Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2022


 • Raport 3/2022 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

  28.02.2022

  Raport 3/2022 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2020 r do 30.09.2021 r.:

  ... więcej

 • Raport 2/2022 - Raport okresowy za I kwartał 2021/2022

  14.02.2022

  Raport 2/2022 - Raport okresowy za I kwartał 2021/2022 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

  ... więcej

 • Raport 1/2022 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020/2021

  10.02.2022

  Raport 1/2022 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020/2021 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania raportu okresowego za rok 2020/2021 (sprawozdania finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego). Zgodnie z raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. termin publikacji raportu okresowego za rok 2020/2021(raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) został wyznaczony na 18 lutego 2022 r. Nowy termin przekazania raportu okresowego za rok 2020/2021 (raportu finansowego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego) zostaje ustalony na 28 lutego 2022 r.
  ... więcej