Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2022


 • Raport 13/2022- Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

  13.09.2022

  Raport 13/2022- Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Moore Polska Audyt Sp. z o.o. („Audytor”) do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2021/2022, który zaczął się w dniu 01.10.2021 r i skończy się 30.09.2022 ... więcej

 • Raport 12/2022 - Powołanie członka zarządu

  07.09.2022

  Raport 12/2022 - Powołanie członka zarządu Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu pana Piotra Podgórniaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 08.09.2022 r.

  ... więcej

 • Raport 11/2022 - Raport okresowy za III kwartał 2021/2022

  14.08.2022

  Raport 11/2022 - Raport okresowy za III kwartał 2021/2022 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.
  ... więcej

 • Raport 10/2022 - Powołanie członka zarządu

  29.06.2022

  Raport 10/2022- Powołanie członka zarządu Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu pana Macieja Porzucka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 27.06.2022 r.
  ... więcej

 • Raport 9/2022 - Raport okresowy za II kwartał 2021/2022

  15.05.2022

  Raport 9/2022 - Raport okresowy za II kwartał 2021/2022 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.

  ... więcej