Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 14/2022 - Rezygnacja członka zarządu

23.09.2022

Raport 14/2022 - Rezygnacja członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Macieja Porzucka z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A.Rezygnacja nastąpiła za ważnych powodów osobistych ze skutkiem na dzień 22 września 2022 roku.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Piotr

Podgórniak

Członek Zarządu