Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 17/2022 - Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022

14.11.2022

Raport 17/2022 - Raport okresowy za IV kwartał 2021/2022

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

raport za IV kwartał 2021/2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Piotr

Podgórniak

Członek Zarządu