Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2023


 • Raport 4/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 30 marca 2023 r.

  04.03.2023

  Raport4/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 30 marca 2023 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 30 marca 2023 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem ... więcej

 • Raport 3/2023 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

  23.02.2023

  Raport 3/2023 - Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2021 r do 30.09.2022 r.

  ... więcej

 • Raport 2/2023 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

  23.02.2023

  Raport 2/2023 - Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Treść Raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1.10.2021 r do 30.09.2022 r.

  ... więcej

 • Raport 1/2023 - Raport okresowy za I kwartał 2022/2023

  14.02.2023

  Raport 1/2023 - Raport okresowy za I kwartał 2022/2023 Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujący okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ... więcej