Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2014


 • Raport bieżący 7/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 26 sierpnia 2014 roku

  26.08.2014

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% okresowe Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 26 sierpnia 2014 roku.   Załącznik     Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 26.08.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu   26.08.2014 Renata Białek Członek Zarządu   ... więcej

 • Raport bieżący 6/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku

  31.07.2014

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1.      Otwarcie Zgromadzenia 2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3.      Powołanie komisji skrutacyjnej 4.      Przyjęcie porządku obrad 5.      Podjęcie uchwał w sprawach: a)      Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; b)      Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 6.      Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.  treść projektów uchwał c.  wzór pełnomocnictwa d.  formularz wykonywania głosu przez ... więcej

 • Raport bieżący 5/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 16.06.2014 roku

  17.06.2014

  Raport bieżący 5/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% okresowe Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku: Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie: 7.000.000 akcji stanowiących 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,26% ogólnej liczby głosów. - załącznik ... więcej

 • Raport bieżący 4/2014 z dnia 20 maja 2014 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku

  20.05.2014

  Raport bieżący 4/2014 z dnia 20 maja 2014 r. 

  Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. - zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku

  Podstawa prawna:
  Art. 56 ust. 1 pkt 2
  Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Treść raportu:
  Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

  3. Powołanie komisji skrutacyjnej

  4. Przyjęcie porządku obrad

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;

  b) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E

  6. Zamknięcie posiedzenia

  Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 maja 2014 roku.

  W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:

  a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
  b. treść projektów uchwał
  c. wzór pełnomocnictwa
  d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika  Data

  Imię i Nazwisko

  Stanowisko/Funkcja

  Podpis

  20.05.2014

  Jarosław Gniadek

  Członek Zarządu

   

  20.05.2014

  Andreas Madej

  Członek Zarządu

  ... więcej

 • Raport bieżący 3/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku

  07.04.2014

  Raport bieżący 3/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% okresowe Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku: Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie: 7.000.000 akcji stanowiących 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,26% ogólnej liczby głosów.     Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 07.04.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu   07.04.2014 Andreas Madej Członek Zarządu   ... więcej