Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 02/2014 z dnia 31 marca 2014r. -Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 31.03.2014 roku

31.03.2014

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w
dniu 31.03.2014 roku


Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.03.2014 roku.
- załącznik

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

31.03.2014

Jarosław Gniadek

Członek Zarządu

 

31.03.2014

Andreas Madej

Członek Zarządu