Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 5/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 16.06.2014 roku

17.06.2014

Raport bieżący 5/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku 

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% okresowe


Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku:


Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie: 7.000.000 akcji stanowiących 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,26% ogólnej liczby głosów.

- załącznik

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

16.06.2014

Jarosław Gniadek

Członek Zarządu

 

16.06.2014

Andreas Madej

Członek Zarządu