Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 6/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku

31.07.2014

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

1.      Otwarcie Zgromadzenia

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

3.      Powołanie komisji skrutacyjnej

4.      Przyjęcie porządku obrad

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji;

b)      Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

6.      Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  
treść projektów uchwał
c.  
wzór pełnomocnictwa
d.  
formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika