Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 7/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 26 sierpnia 2014 roku

26.08.2014

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 26 sierpnia 2014 roku.

 

Załącznik

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

26.08.2014

Jarosław Gniadek

Członek Zarządu

 

26.08.2014

Renata Białek

Członek Zarządu