Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 16/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA

18.11.2016

Raport bieżący 16/2016 z dnia 11 listopada 2016 r.

Tytuł:
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 listopada 2016 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 listopada 2016 r. :

1.   Cantorelle Limited – 15.590.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 50,00% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 29,53% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2.   Grassalen Investments Limited – 12.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 40,81% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 24,10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3.   Jarosław Gniadek – 2.866.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,19% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 5,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:  

Jarosław

Gniadek

Członek Zarządu

Renata

Białek

Członek Zarządu