Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2018


  • Raport bieżący 2/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA

    29.03.2018

    Raport bieżący 2/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2018 r. Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2018 r. : ... więcej

  • Raport 1/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

    03.03.2018

    Raport 1/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2018 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: ... więcej