Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2018


 • Raport bieżący 3/2018 -Rejestracja oddziału w Niemczech przez Spółkę zależną

  25.05.2018

  Raport bieżący 3/2018 - Rejestracja oddziału w Niemczech przez Spółkę zależną Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje iż powziął informację, że podmiot zależny Werthaus Sp. z o.o. („Werthaus”) otrzymał z sądu niemieckiego informację o zarejestrowaniu oddziału Werthaus w Niemczech (Berlin). Celem oddziału będzie oferowanie produktów Werthaus Sp. z o.o. (domów prefabrykowanych) na rynku niemieckim. Rynek niemiecki w ocenie Emitenta jest bardzo perspektywicznym rynkiem, na którym Werthaus może osiągnąć istotny rozwój działalności związanej ze sprzedażą prefabrykowanych domów jednorodzinnych. Funkcję dyrektora oddziału Werthaus w Niemczech pełni Pan Tomasz Kałucki, który przez ostatnie 13 lat pracował związanych z produkcją i sprzedażą w Niemczech domów prefabrykowanych, przy czym w latach 2013-2017 w oddziale DANWOOD S.A. w Berlinie jako kierownik sprzedaży na rynku niemieckim. Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną ze względu na jej wpływ na realizację strategii Grupy Werth-Holz w zakresie rozwijania przez Werthaus działalności na rynkach zagranicznych oraz na fakt, iż oddział ten może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Werth-Holz w ... więcej

 • Raport bieżący 2/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA

  29.03.2018

  Raport bieżący 2/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2018 r. Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2018 r. : ... więcej

 • Raport 1/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

  03.03.2018

  Raport 1/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2018 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: ... więcej