Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport bieżący 2/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2019 r.

30.03.2019

Raport bieżący 2/2019 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2019 r.

Postawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2019 r. :

1.   Cantorelle Limited – 15.590.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 50,00% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 28,66% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2.   Grassalen Investments Limited – 12.723.764 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 40,81% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 23,40% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3.   Jarosław Gniadek – 2.866.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,19% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 5,27% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Sławomir

Połetek

Członek Zarządu