Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport bieżący 26/2020 - Szóste wezwanie do złożenia dokumentu akcji

  14.12.2020

  Raport bieżący 26/2020 - Szóste wezwanie do złożenia dokumentu akcji

  Treść raportu:
  Spółka WERTH-HOLZ SA z siedzibą w Warszawie (dalej także "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji Werth-Holz SA w celu ich dematerializacji. Złożenie ww. dokumentów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu (095) 749.22.30.

  ... więcej

 • Raport bieżący 25/2020 - Piąte wezwanie do złożenia dokumentu akcji

  27.11.2020

  Raport bieżący 25/2020 - Piąte wezwanie do złożenia dokumentu akcji Treść raportu: Spółka WERTH-HOLZ SA z siedzibą w Warszawie (dalej także "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji Werth-Holz SA w celu ich dematerializacji. Złożenie ww. dokumentów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu (095) ... więcej

 • Raport bieżący 24/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r.

  27.11.2020

  Raport bieżący 24/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ... więcej

 • Raport bieżący 23/2020 - Czwarte wezwanie do złożenia dokumentu akcji

  11.11.2020

  Raport bieżący 23/2020 - Czwarte wezwanie do złożenia dokumentu akcji Treść raportu: Spółka WERTH-HOLZ SA z siedzibą w Warszawie (dalej także "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa do złożenia dokumentów akcji Werth-Holz SA w celu ich dematerializacji. Złożenie ww. dokumentów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu (095) ... więcej

 • Raport bieżący 22/2020 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

  10.11.2020

  Raport bieżacy 22/2020 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 10.11.2020 Spółka otrzymała od Sovereign Capital S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, których treść Emitent przekazuje w ... więcej