Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport bieżący 9/2020 – Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  11.06.2020

  Raport bieżący 9/2020 – Powiadomienie  o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki, dokonanej przez Prezesa Zarządu. ... więcej

 • Raport bieżący 8/2020 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r.

  11.06.2020

  Raport bieżący 8/2020 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2020 r. : ... więcej

 • Raport bieżący 7/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r.

  13.05.2020

  Raport bieżący 7/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 10 czerwca 2020 r.

  Treść raportu:
  Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

  ... więcej

 • Raport bieżący 6/2020 – Informacja o udzieleniu subwencji finansowej

  06.05.2020

  Raport bieżący 6/2020 – Informacja o udzieleniu subwencji finansowej Treść raportu: Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5  maja 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) dokonał pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1 342 457 zł. Subwencja została udzielona na podstawie Umowy Subwencji Finansowej zawartej pomiędzy PFR i Emitentem. Kwota subwencji zostanie przelana na rachunek bankowy ... więcej

 • Raport bieżący 5/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.

  24.03.2020

  Raport bieżący 5/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r. Treść komunikatu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku na godzinę 11:00 w Warszawie ("Zgromadzenie"). Przyczyną uzasadniającą odwołanie Zgromadzenia jest ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-2 oraz dalszych obostrzeń w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób, wprowadzonych przez Rząd RP od dnia 25.03.2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) zostanie ustalony niezwłocznie po ustaniu stanu epidemicznego, a ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zostanie podane do publicznej wiadomości stosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów ... więcej