Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport bieżący 4/2020 - Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność GK Werth-Holz

  21.03.2020

  Raport bieżący 4/2020 Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność GK Werth-Holz. Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. niniejszym informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, występują istotne zagrożenia wpływu tej epidemii na działalność Grupy Kapitałowej Werth-Holz (GK Werth-Holz).

  ... więcej

 • Raport bieżący 3/2020 - Podpisanie umowy na finansowania zakup linii tartacznej

  17.03.2020

  Raport bieżący 3/2020 - Podpisanie umowy na finansowanie zakupu linii tartacznej. Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do komunikatu nr 1/2020 została podpisana z Millenium Leasing Sp. z o.o. umowa na finansowanie zakupu od firmy Stravis Arkadiusz Pankowski linii tartacznej („linia”) do tartaku Spółki. Wartość umowy leasingu wynosi 1.644.000 zł netto. Odbiór i uruchomienie linii planowane jest na początek drugiego kwartału 2021 r. Harmonogram do umowy leasingu nie przewiduje wniesienia przez Spółkę wkładu własnego i rozpoczęcie płatności rat leasingowych w miesiącu następującym po odbiorze linii. Inwestycja zwiększy efektywność Spółki w zakresie pozyskania tarcicy z własnego tartaku do produkcji wyrobów drewnianej galanterii ... więcej

 • Raport bieżący 2/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r.

  02.03.2020

  Raport bieżący 2/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ... więcej

 • Raport bieżący 1/2020 – Podpisanie umowy na zakup linii tartacznej

  28.01.2020

  Raport bieżący 1/2020 – Podpisanie umowy na zakup linii tartacznej Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z Stravis Arkadiusz Pankowski umowę na zakup linii tartacznej („linia”) do tartaku Spółki. Cena linii wynosi 1.644.000 zł netto. Zakup inwestycyjny zostanie sfinansowany przy pomocy leasingu i środków własnych. Zakończenie inwestycji i uruchomienie linii planowane jest na początek drugiego kwartału 2021 r. Inwestycja zwiększy efektywność Spółki w zakresie pozyskania tarcicy z własnego tartaku do produkcji wyrobów drewnianej galanterii ogrodowej. ... więcej