Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport bieżący 9/2021 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

  21.10.2021

  Raport bieżący 9/2021 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. („Emitent”), z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2021 r. powziął informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu  20 października 2021 r. uchwały nr. 1068/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F spółki WERTH-HOLZ S.A. o następującej ... więcej

 • Raport bieżący 8/2021 - Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

  16.10.2021

    Raport bieżący 8/2021 - Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2021 r. uchwały nr 1052/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect akcji serii D, E, F Spółki, złożył w dniu dzisiejszym wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowany termin pierwszego notowania został określony na 25 października 2021 ... więcej

 • Raport bieżący 7/2021 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A

  16.10.2021

  Raport bieżący 7/2021 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje powziętą informację, że w dniu 15 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1052/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii D, 2) 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, 3) 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji serii ... więcej

 • Raport bieżący 6/2021 - Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej

  10.06.2021

  Raport bieżący 6/2021 - Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej Treść raportu: W nawiązaniu do raportu 6/2020 w/s informacji o udzieleniu subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju ("PFR"), Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymał decyzję PFR o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 50%, w łącznej kwocie 671.228,50 zł. Pozostała część subwencji w wysokości 671.228,50 zł Spółka zobowiązana jest do spłaty w 24 równych ratach począwszy od lipca 2021 r. Pozostająca do spłaty kwota subwencji nie jest oprocentowana. ... więcej

 • Raport bieżący 5/2021 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r.

  31.03.2021

  Raport bieżący 5/2021 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r. :
  ... więcej