Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport bieżący 10/2021 - Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym

  18.11.2021

  Raport bieżący 10/2021 - Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniach 16.11.2021 r. - 18.11.2021 r. Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. 14 transakcji polegających na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym przyszłych wpływów w Euro od zagranicznych klientów w łącznej kwocie 1.200.000 EUR (forwardy na sprzedaż EURO). Terminy rozliczenia transakcji przypadają na okres od stycznia 2022 do lipca 2022 roku. Zawarte transakcje stanowią zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na 2022 ... więcej

 • Raport bieżący 9/2021 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

  21.10.2021

  Raport bieżący 9/2021 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. Treść raportu: Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. („Emitent”), z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2021 r. powziął informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu  20 października 2021 r. uchwały nr. 1068/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F spółki WERTH-HOLZ S.A. o następującej ... więcej

 • Raport bieżący 8/2021 - Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

  16.10.2021

    Raport bieżący 8/2021 - Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2021 r. uchwały nr 1052/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect akcji serii D, E, F Spółki, złożył w dniu dzisiejszym wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Proponowany termin pierwszego notowania został określony na 25 października 2021 ... więcej

 • Raport bieżący 7/2021 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A

  16.10.2021

  Raport bieżący 7/2021 - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje powziętą informację, że w dniu 15 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1052/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F spółki Werth-Holz S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii D, 2) 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, 3) 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji serii ... więcej

 • Raport bieżący 6/2021 - Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej

  10.06.2021

  Raport bieżący 6/2021 - Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej Treść raportu: W nawiązaniu do raportu 6/2020 w/s informacji o udzieleniu subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju ("PFR"), Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymał decyzję PFR o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 50%, w łącznej kwocie 671.228,50 zł. Pozostała część subwencji w wysokości 671.228,50 zł Spółka zobowiązana jest do spłaty w 24 równych ratach począwszy od lipca 2021 r. Pozostająca do spłaty kwota subwencji nie jest oprocentowana. ... więcej