Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2021


 • Raport bieżący 6/2021 - Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej

  24.07.2021

  Raport bieżący 6/2021 - Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej Treść raportu: W nawiązaniu do raportu 6/2020 w/s informacji o udzieleniu subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju ("PFR"), Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymał decyzję PFR o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 50%, w łącznej kwocie 671.228,50 zł. Pozostała część subwencji w wysokości 671.228,50 zł Spółka zobowiązana jest do spłaty w 24 równych ratach począwszy od lipca 2021 r. Pozostająca do spłaty kwota subwencji nie jest oprocentowana. ... więcej

 • Raport bieżący 5/2021 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r.

  31.03.2021

  Raport bieżący 5/2021 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2021 r. :
  ... więcej

 • Raport bieżący 4/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r.

  05.03.2021

  Raport bieżący 4/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem ... więcej

 • Raport bieżący 3/2021 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2021 r.

  12.02.2021

  Raport bieżący 3/2021 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2021 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2021 r. : 1. Cantorelle Limited – 31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 44,79% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2.   Grassalen Investments Limited wraz z Panem Jarosławem Gniadkiem– 31.382.613 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 44,79% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Pan Jarosław Gniadek. 3. 658.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,22% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 4,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 3. Sovereign Capital S.A. – 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,99% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 8,22% w ogólnej liczbie głosów w ... więcej

 • Raport bieżący 2/2021 - Otrzymanie zawiadomienia zmianie stanu posiadania akcji Spółki

  25.01.2021

    Raport 2/2021 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, których treść Emitent przekazuje w ... więcej