Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2022

 • Raport bieżący 5/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.

  11.11.2022

  Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

  ... więcej

 • Raport bieżący 4/2022 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej za dnia 10.07.2015 r

  20.08.2022

  Raport bieżący 4/2022 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej za dnia 10.07.2015 r

  Treść raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 r. o multilinię kredytową, przedłużając okres ważności multilinii do 15 sierpnia 2023 r. z możliwością automatycznego odnowienia multilinii w okresach rocznych bez konieczności zawierania aneksu, z zastrzeżeniem oraz maksymalnym okresem dostępności do dnia 15.08.2025 r.

   

  ... więcej

 • Raport bieżący 3/2022 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r.

  31.03.2022

  Raport bieżący 3/2022 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r.   Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r. ... więcej

 • Raport bieżący 2/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r.

  04.03.2022

  Raport bieżący 2/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem ... więcej

 • Raport 1/2022 - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

  21.02.2022

  Raport 1/2022 - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

  Treść raportu:
  Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od pana Macieja Grabskiego, Broadwalk Services Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("BROADWALK"), Asterios Sarl SCA z siedzibą w Luksemburgu ("ASTERIOS")  i TONSA SCA SICAV RAIF z siedzibą w Luksemburgu ("TONSA") zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych. Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z zawiadomień wynika, że pan Maciej Grabski, ASTERIOS, BROADWALK, TONSA nabyli pośrednio 65.57% akcji Sovereign Capital S.A., która posiada 16.413.446 akcji Werth-Holz S.A. stanowiących 19,27% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

  ... więcej