Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

NWZA 11-02-2021

Raport bieżący 1/2021 - Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 15.01.2021 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.02.2021 r.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd na 15.01.2021 r (komunikat 24/2020 z dnia 27.11.2020 r.).

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, konieczność rekonwalescencji członka zarządu po przebytej chorobie związanej z z/w wirusem oraz względy bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób mających uczestniczyć w NWZA.

Jednocześnie, Zarząd Spółki postanowił o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 lutego 2021 r. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości pełen tekst ogłoszenia wraz z pozostałą dokumentacją związaną z walnym zgromadzeniem:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia
b. treść projektów uchwał

c. wzór pełnomocnictwa

d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

e. uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie rady nadzorczej


treść uchwał podjętych na NWZA

Informacja zarządu Werth-Holz S.A. dotycząca punktu nr 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11.02.2021
Załącznik 1 – Opinia zarządu WHSA z 19-05-2017
Załącznik 2 -par. 7 Umowy Spółki WHSA - Kapitał Docelowy
Załącznik 3 - Uchwała Zarządu WHSA z 03-08-2020 ws podwyższenia kapitału
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Dariusz

Olczykowski

Członek Zarządu