Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

NWZA 19-05-2017

NWZA zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7

W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZA:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika


W załączeniu zaktualizowana dokumentacja o sprawy z żądania akcjonariusza  z dnia 24.04.2017 r na NWZA, które zostało zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7:

- zaktualizowany porządek obrad
- projekty uchwał 1-11
- opinia Zarządu
- formularz instrukcji do głosowania dla uchwał 1-11


- uchwały podjęte na NWZA